Pomáhám

Stipendijní fond Renesance

Naučit se jazyk, získat vzdělání a zkušenosti a pak se vrátit domů a pomoci svému kraji. To je cíl a smyl Stipendijního fondu Renesance.

 

Fond jsem založil společně s Ústeckou komunitní nadací, která ho spravuje, na jaře roku 2010. Vize fondu Renesance vychází z mého vlastního poznání, že pobyt v zahraniční může mladého člověka zásadním a pozitivním způsobem ovlivnit. Na vlastní kůži jsem se přesvědčil, že dostat se v mládí do jiné kultury, muset tu sám znovu začít, k tomu se naučit cizí jazyk a získat kvalitní vzdělání, je obrovská zkušenost, po které se mladý vnímavý člověk může stát velmi cenným pro zdravý rozvoj své komunity.

Nově založený Stipendijní fond Renesance je určen studentům vysokých škol v Ústí nad Labem, kteří se ucházejí o stipendium na zahraniční vzdělávání. Do budoucna chci jeho působení dál rozšiřovat, a to tak, aby přínos mladých vzdělávajících se lidí pro kraj byl co největší. Byl bych také rád, kdyby Stipendijní fond renesance podpořilo co nejvíce firem v Ústeckém kraji.

Podpořte fond i Vy!

Na počátku října 2011 jsem se zavázal odkázat fondu Renesance 1/3 svého majetku. Vyzývám i ostatní, zejména ty, kteří nemají dědice, aby v případě, že je fond Renesance zaujal, zvážili podobný krok. Zatím se počet finančních podporovatelů fondů zvýšil na čtyři.

Další informace na http://komunitninadace.cz/?id=227

Děkuji, Martin Hausenblas.

 

Projekt MALAWI

Při jedné ze svých cestovatelských výprav, tentokrát do Tanzanie, jsem se opět setkal se svým přítelem Timem Merimennem. Zaníceně hovořil o projektu v Malawi, jedné z nejchudších zemí světa, kde AIDS a malárie decimuje lidi po statisících.

Země smrtonosných pověr

V Malawi žije zhruba milion sirotků, přičemž sirotek je dle místních pravidel dítě, které nemá žádného žijícího příbuzného. Život v této zemi se z valné části řídí zvykovým právem a také pověrami. Existuje tu například pověra, že muž, nakažený AIDS se může vyléčit, pokud bude mít nechráněný sex s pannou. Tato strašlivá pověra se, bohužel, kryje se zdejším zvykem, zasvěcování 13letých panen 40letými muži. Další metlou obyvatel Malawi je malárie. Důvodem je naprostá absence základní prevence, jako jsou třeba moskytiéry pro těhotné ženy atp.

Peníze na zpívání o prevenci

Tim začal před několika lety podporovat dva pracovníky malawského muzea, které dříve pracovalo s ročním rozpočtem 500 USD. S Timovou podporou mohli tito lidé začít jezdit po vesnicích a mluvit s obyvateli o prevenci, o možnostech skutečné ochrany, a to formou, která je pro místní lidi zcela srozumitelná. Pomocí tance a zpěvu a také vyprávěním žen, které mají odhalená prsa, což je tu známkou upřímností a neskrývání.

Začal jsem tento projekt pravidelně podporovat částkou 250 USD měsíčně. Vím, že tyto peníze napomohou změně v této sužované zemi.

Spolupracuji na tomto projektu s nevládní organizací International Humanity, jejímž garantem je Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. Finance darované této humanitární organizaci jdou v plné výši na pomoc.

Více na www.pomoztesnami.cz.

Děkujeme.